PROPOZICE

Datum konání: neděle 4. října 2020

Místo: Atletický stadion Čelákovice, U kapličky 1288/8

https://goo.gl/maps/YpWcsXHEYzG2

https://mapy.cz/s/3oYAk

Terén: tartan, běžecký ovál v délce 400 m. 

Přihlášení k závodu: prostřednictvím elektronické přihlášky na www.atletikacelakovice.cz, přihlášení možné do 1. 10. 2020.

Začátek registrace a celé akce: 13:00, registrace je ukončena ve 14:30 v den závodu.

Start: 15:00, v případě naplnění kapacity prvního závodu se bude konat další závod v 16:30.

Startovné: 

Bezhotovostní platbu proveďte na bankovní účet: 

         číslo bankovního účtu: 20001-424481389/0800 

         variabilní symbol: 202001 

         konstantní symbol: 0308

Do zprávy pro příjemce prosím uveďte Vaše jméno a příjmení.

Čas závodu: 1 hodina

Cílem závodu je za určený čas jedné hodiny uběhnout na běžeckém oválu co nejdelší vzdálenost. Závodníkovi jsou počítána jednotlivá kola a po uplynutí stanoveného času je dopočtena uběhnutá vzdálenost. 


Vyhlašované kategorie

ženy do 24 let                muži do 24 let

ženy 25 -34 let              muži 25 - 34 let

ženy 35 - 44 let             muži 35 - 44 let

ženy 45 - 54 let             muži 45 - 54 let

ženy nad 55 let              muži nad 55 let


Podmínky závodu

Registrace

Organizátorem  Čelákovické hodinovky 2020 je TJ Spartak Čelákovice, z.s., ve spolupráci s MDDM p.o.